کلیدواژه‌ها = -
یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 70-78

شادی حاجی نوروزی؛ سید تقی اخو.ان نیاکی


فرایند تحقق پروژه‌هااز ایده تا کاربری

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 79-85

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی


شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 86-91

محمود هوشمند؛ علی رضا مختار


معرفی کتاب

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 132-136


چکیده

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 139-144


دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 3-12

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 13-20

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ مجید ادیب؛ حمید اسمعیلی


بررسی هم سنگی در سیستم‌های اشوب‌ناک و روش‌های ایجاد آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 21-28

غلامحسین ارجائی؛ محمد مومنی


قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 29-41

محمد عبداللهی ازگمی؛ علی موقر رحیم ابادی


محیطی برای تولید برنامه از توصیق صوری

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 42-53

سید حسن میریان حسین ابادی؛ آرش جلالی


اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 54-77

محمد رضا میبدی؛ حمید بیگی؛ مسعود طاهر خانی


روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 78-85

عبدالرضا مالکی؛ محمد رضا ذوالقدری؛ سید جواد مهدوی


آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 86-92

ماهرخ غنی شایسته؛ معصومه نصیری کناری؛ رسول بخش دامنی


بررسی رفتار TCSC در فرکانس‌های زیر سنکرون و نقش ان در میراکردن پدیده‌ی تشدید زیر سنکرون

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 93-99

مصطفی پرنیانی؛ مهران رشیدی


بررسی و بهینه‌سازی روش‌های تخمین حرکت با کاربرد در بازسازی دنباله های تصویر

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 100-109

مجتبی قادری؛ شهره کسایی


تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 110-119

رسول امیر فتاحی؛ حمید شیخ‌زاده نجار؛ سوسن عبدی؛ سید علی سید صالحی


معرفی کتاب

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 130-133


چکیده

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 136-140


بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - Sicp

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 3-6

سید مرتضی سید ریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی


فرمولاسیون، ساخت و بررسی خواص برقگیر‌های سرامیکی

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 15-21

زیارتعلی نعمتی