کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی
انتخاب بهینه‌ی پروژه‌های پورتفولیو به کمک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی فازی با در نظر گرفتن وابستگی میان پروژه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.58393.2227

علی بزرگی امیری؛ علیرضا ادیبی؛ حمیدرضا ادیبی


ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت

دوره 31.1، شماره 2.1، اسفند 1394، صفحه 49-59

سیدحسین ایرانمنش؛ حمید رستگار؛ محمدحسین مختارانی