نمایه نویسندگان

آ

 • آقا میری، سیدفؤاد استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 25-33]

ا

 • احمدپور داریانی، محمود تبیین ارتباط توسعه‌ی اقتصادی با دو مقوله‌ی «توسعه‌ی کسب‌وکار» و «کارآفرینی» [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 85-92]
 • اخوان نیاکی، سیدتقی طراحی یک نمودار کنترل بی‌نیاز از مدل برای پایش فرایندهای چندمتغیره‌ی خودهمبسته [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 57-64]
 • ایران‌زاده، امیر عبدالله بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل )T‌B‌M( به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 63-68]
 • افشار، عبدالله ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 59-62]
 • اقبالی، بیت اله تأثیر نرخ تغییر شکل پیچش گرم در منطقه‌ی بحرانی(a‌l‌p‌h‌a + g‌a‌m‌m‌a) برمیزان ریزشدن دانه‌های فریت در یک فولاد میکروآلیاژی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 25-31]
 • اکبر‌پور، محمد رضا تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 33-39]
 • اکبری جوکار، محمدرضا بررسی تأثیر خط‌مشی‌های موجودی، روش‌های پیش‌بینی و برآورد بر روی اثر شلاقی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 15-23]
 • امیری، مقصود ارائه‌ی مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 47-55]
 • امیری، مقصود ارائه‌ی روشی ابتکاری برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه‌ی آماری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه‌ی موردی: تولید کارتن دایکاتی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 131-137]

ب

 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 41-48]
 • برادران کاظم زاده، رضا بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان براساس نظریه‌ی هرزبرگ و ارائه‌ی دو مدل اندازه‌گیری پیشنهادی برای عوامل انگیزشی و بهداشتی(مطالعه‌ی موردی: شرکت توسعه‌ی صنایع نفت و انرژی) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 25-37]
 • برادران کاظم زاده، رضا بهبود برازش رگرسیون بااستفاده از خوشه‌بندی شبکه‌ی عصبی به‌منظور پیش‌بینی اوج مصرف انرژی الکتریکی ماهانه [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 73-83]

پ

 • پاکراوان، محمدرضا مطالعه و بررسی تطبیقی ساختارهای جبران‌ساز برای سیستم‌های A‌D‌S‌L [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 3-10]
 • پاینده، علی مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 31-36]
 • پسندیده، سیدحمیدرضا بهینه‌سازی مدل مقدار اقتصادی تولید(E‌P‌Q) با تحویل سفارش به‌صورت گسسته [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 101-105]
 • پیشوایی، سید محمود رضا حل عددی معادله‌ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک‌فاز با روش اجزاء گرین [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 41-45]

ج

 • جزایری قره باغ، علی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 19-24]

ح

 • حسامی نقشبندی، علی بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 37-46]
 • حنفی زاده، پیام طراحی مدل سنجش وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه‌های خودسازمان‌ده [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 93-100]

خ

 • ختلان، آیدین نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 3-11]

ر

 • رزمی، جعفر به‌کارگیری روش پوشش مجموعه فازی به‌منظور انتخاب استراتژی‌های مناسب در روش ارزیابی متوازن [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 65-72]

س

 • سالاریان، مهرناز بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 69-75]

ش

 • شایگان، جلال الدین بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 9-14]
 • شریف‌زاده، مصطفی تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 49-57]
 • شکرالهی مغانی، جواد ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی سطرجدید بر توان مصرفی بار [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 21-29]

ص

 • صادقی، خسرو مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 63-69]
 • صبحیه، محمدحسین شراکت بخش خصوصی ـ دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: تأثیر ریسک درآمد و بازار بر افزایش ارزش پول [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 121-130]

ط

 • طبرسا، غلامعلی سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: سازمان سطرجدید اقتصادی کوثر، تهران) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 107-119]

غ

 • غفوری، علیرضا بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی S‌T‌A‌T‌C‌O‌M [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 47-56]

ق

 • قربانیان، سهرابعلی ‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 35-39]

ک

 • کاظمی، ابوالفضل توسعه‌ی مدل سروکوال برای اولویت‌بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات (مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی خدمات مشترکین امور برق شهرستان چالوس) [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 139-150]

گ

 • گنجی، حمید سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 47-53]

م

 • مختاری، شهرناز بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 15-24]
 • منهاج، محمدباقر ارائه‌ی مدلی برای ارزش‌گذاری دانش [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 39-46]
 • مهاجری، جواد حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128-WG [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 57-61]
 • موبد، محمد طراحی کنترل‌کننده‌ی تکه تکه ی∞H برای سیستم‌های تکه‌ای‌ مستوی [دوره 25، شماره 52، 1388، صفحه 11-19]

ن

 • نعمتی، علی تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های P‌Z‌T [دوره 25، شماره 47، 1388، صفحه 13-17]

ه

 • هوشمند، محمود برنامه‌ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف بیشینه‌سازی تطابق تولید با تقاضا [دوره 25، شماره 49، 1388، صفحه 3-14]

ی

 • یغمایی، َسهیلا مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل [دوره 25، شماره 50، 1388، صفحه 3-8]