کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی استوار
مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله

دوره 1-27، شماره 1، مهر 1390، صفحه 93-102

محمد مدرس؛ مریم حسن زاده مفرد