کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین
بررسی اثر شلاقی بر زنجیره‌ی تأمین دارو با در نظر گرفتن تحریم‌های بین‌المللی با رویکرد سیستم پویا

دوره 37.1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-147

10.24200/j65.2021.55544.2114

مهدی نخعی نژاد؛ امیر حسن فرخ زاد؛ آفرین اخوان؛ یحیی زارع مهرجردی


طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی)

دوره 32.1، شماره 2.2، اسفند 1395، صفحه 15-25

سید مهدی مصطفوی؛ امیر البدوی؛ علی حسین‌زاده کاشان


مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها

دوره 32.1، شماره 2.1، اسفند 1395، صفحه 47-58

علی بزرگی امیری؛ محمد کاظمی؛ شیما شفیعی‌گل؛ مهدی علینقیان


برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 32.1، شماره 1.1، شهریور 1395، صفحه 53-63

امیرحسین نیکنام‌فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 111-118

امیرحسین نیکنام فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن

دوره 1-29، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 73-81

سیدکمال چهارسوقی؛ آرمان ساجدی نژاد


مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده

دوره 1-27، شماره 1، مهر 1390، صفحه 127-132

سیدمهدی سجادی فر؛ بهروز پورقناد