دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

یک رویکرد جدید به‌منظور خوشه‌بندی سری‌های زمانی با استفاده از ترکیب زیرسری‌هایی زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2022.60405.2303

علی قربانیان؛ حمیده رضوی


طراحی چارچوب ریسک آگاهی فرآیند اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2022.60441.2305

محمد صادق؛ محمد اقدسی؛ محمد علی رستگار


حل یکپارچه مسئله تخصیص محوطة ذخیره‌سازی، مسئله تخصیص اسکله و مسئله استقرار جرثقیل محوطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.59538.2272

گلسا سروش نیا؛ مهدی علینقیان


یادداشت فنی

انتخاب بهینه‌ی پروژه‌های پورتفولیو به کمک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی فازی با در نظر گرفتن وابستگی میان پروژه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.58393.2227

علی بزرگی امیری؛ علیرضا ادیبی؛ حمیدرضا ادیبی


پژوهشی

ارائه‌ی یک رویکردترکیبی تیمسازی برای طراحی شبکه تامین کننده با لحاظ مدل‌چندهدفه، تئوری‌مجموعه فازی و تحلیل‌شبکه های‌اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.55776.2307

سید محمد سجادیان؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی


ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه مکان‌یابی هاب سلسله مراتبی برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.59365.2265

شیما شیروانی؛ محمدرضا شهرکی؛ فرانک حسین زاده سلجوقی


یادداشت فنی

یک مدل بهینه‌سازی ریاضی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین پایدار خون در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.59545.2271

ناعمه زرین پور؛ سید محسن علیزاده


پژوهشی

بررسی سودآوری معاملات زوجی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر یادگیری ماشین و ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.60603.2308

بهناز رضایی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ محمد علی رستگار


پذیرش بیمار و مسیریابی خدمات سلامت در منزل با در نظر گرفتن ویزیت حضوری و غیرحضوری (مطالعه موردی: مرکز خدمات سلامت مکسا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.61158.2323

محسن توکلی؛ مهدی ایرانپور؛ مهدی مهنام


هماهنگی اعضای زنجیره تامین سوخت زیستی با درنظر گرفتن سطح فناوری کشاورزان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.61662.2335

فرخنده اکبری؛ سعید یعقوبی؛ حمیده بهرامی


بهینه‌سازی مبادلات تجاری دو جانبه در شرایط تحریم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.59081.2257

زهرا طلبی؛ احمد اصل حداد؛ یاسر صمیمی