دوره و شماره: دوره 31.1، شماره 2.1، اسفند 1394، صفحه 3-164 
برنامه‌ریزی شبکه‌ی تأمین با در نظر گرفتن ریسک

صفحه 25-35

معصومه مهرعلی دهنوی؛ عبدالله آقایی؛ مصطفی ستاک


به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک

صفحه 125-133

محمدصالح اولیا؛ فرزانه شاکوهی؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصابر فلاح نژاد