کلیدواژه‌ها = -
چکیده

دوره 1-26، شماره 2، آذر 1389، صفحه 146-141


اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 11-17

علی دادو؛ سید حمیدرضا مداح حسینی


تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 19-24

مهدی سالاری؛ عباس اکبرزاده


ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 41-46

زیارت علی نعمتی؛ حسن نوائی الوار؛ محمد علی هوشیارفرد؛ محمد علی فقیهی ثانی


تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 47-51

محسن کاظمی‌نژاد؛ علی کریمی طاهری


بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش