نمایه نویسندگان

ا

 • اقدسی، محمد ارائه‌ی مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از نظریه‌ی محدودیت‌ها (مورد کاوی پروژه‌ی E‌R‌P سازمان ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • امیری، مقصود مدل چند محصولی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت سفارش هم‌زمان [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 9-14]

ب

 • برادران کاظم زاده، رضا ارائه ی مدلی برای بررسی عوامل تأثیر گذار بر میزان پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • بیک وردی، مجید بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • بهزادی، سعید بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 89-97]

پ

 • پور معصومی، سعید یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد ـ انرژی ایران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 71-87]

ج

 • جعفریان، مهدی بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • جنامی نیا، جعفر مدلی اجرایی برای بهینه‌سازی تحقق چشم‌انداز سازمان با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 147-151]
 • جوکار، محمدرضا بررسی مدل‌های تعیین حجم انباشته‌ی توأم اقتصادی در زنجیره‌های تأمین چندسطحی [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 127-136]

ذ

 • ذگردی، سیدحسام الدین زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با درنظر گرفتن محدودیت نگه‌داری و تعمیرات (نت) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 101-115]

ر

 • رزمی، جعفر طراحی یک مدل پویای مسیریابیِ حمل‌ونقل، و حل آن توسط الگوریتم AntNet [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 65-70]
 • رنجبریان، بهرام مقایسه‌ی ماهیت کیفیت خدمات با رضایت مشتریان: کاربرد نظریه‌ی سیستم خاکستری [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 3-8]

س

 • سپهری، مهران ارزیابی عوامل موفقیت در پروژه‌های «مهندسی، تأمین کالا و اجرا» (EPC)(مطالعه موردی: پروژه‌های نیروگاهی گروه مپنا در ایران) [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 23-33]
 • سرتیپی، حامد سیستم تعمیر و نگه‌داری پیشگیرانه‌ی جغرافیایی بااستفاده از فنّاوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی G‌I‌S [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 121-126]
 • سقایی، عباس طراحی مدلی جدید برای ارزیابی آمادگی حوزه‌ی زیرساخت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات کشورها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 39-51]
 • سمرقندی، حامد معرفی یک الگوریتم جست و جوی ممنوع برای حل مسئله‌ی تک سطری چیدمان [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 35-45]
 • سهرابی، بابک مدل سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (C‌R‌M) مطالعه‌ی موردی: سازمان‌های فنّاوری اطلاعات [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 117-124]

ش

 • شهانقی، کامران بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]

ع

 • عیسائی، محمد تقی بهبود برنامه‌ریزی جمع‌آوری پسماندهای شهری در ابعاد واقعی )مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 99-106]
 • عشقی، کورش ارائه‌ی مدل‌های پایدار به ‌منظور استخراج وزن از ماتریس مقایسات زوجی بازه‌یی در فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی(A‌H‌P) [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 65-81]

غ

 • غفاری، علی امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 107-113]

ف

 • فاطمی قمی، سیدمحمدتقی یک مدل E‌O‌Q برای کالاهای فاسدشدنی با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • فتحیان، محمد ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 127-138]

ک

 • کیانفر، فریدون به‌کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان‌افروز بر پایه مدیریت ناب [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 11-25]

م

 • محمدفام، ایرج معرفی یک سیستم خبره‌ی فازی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری تأثیر سیستم‌های مدیریت جامع سطر جدید بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر سازمان‌ها [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 137-145]
 • مدرس، محمد کاربرد رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف و الگوریتم جامعه، مورچگان در حل مسئله‌ی زمان‌بندی چرخشی، کارگاهی باز [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • مدرس، محمد الگوریتمی برای تحلیل پایداری و تعیین منطقه‌ی پایداری با استفاده از تغییر در مجموعه‌ی مرجع در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 59-64]
 • منصور، سعید تحلیل و رده‌بندی عوامل کلیدی شکست پروژه‌های مهندسی مجدد [دوره 1-26، شماره 1، 1389، صفحه 55-63]
 • مهینی‌زاده، سعید تعیین میزان بازارگرایی صنایع کاشی استان‌های اصفهان و یزد [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 15-19]

ن

 • نژاد بیگلری، زینب بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 115-119]
 • نهاوندی، نسیم کمینه‌سازی بیشینه‌ی زمان در گردش کارها در مسئله‌ی کار کارگاهی پویای انعطاف‌پذیر با ماشین‌های موازی [دوره 1-26، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]